Skip to main content

JOVA TIME

SUOZ220

JOVA TIME
JOVA TIME
JOVA TIME
JOVA TIME
JOVA TIME
JOVA TIME - SUOZ220
JOVA TIME - SUOZ220
JOVA TIME - SUOZ220
JOVA TIME - SUOZ220
JOVA TIME - SUOZ220
ข้อมูลสินค้า

JOVA TIME

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2015
อ้างอิง
SUOZ220
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

JOVA TIME
JOVA TIME
JOVA TIME
JOVA TIME
JOVA TIME
Back to top