Skip to main content

CENTER COURT

SUOZ221

CENTER COURT
CENTER COURT
CENTER COURT - SUOZ221
CENTER COURT - SUOZ221
ข้อมูลสินค้า

CENTER COURT

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2016
อ้างอิง
SUOZ221
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

CENTER COURT
CENTER COURT
Back to top