Chinese New Year

Chinese New Year 2017

ROCKING ROOSTER

SUOZ226

ข้อมูลสินค้า

ROCKING ROOSTER

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2017
อ้างอิง
SUOZ226
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

ROCKING ROOSTER
ROCKING ROOSTER
ROCKING ROOSTER