Skip to main content

BISOUS DE PARIS

SUOZ233

BISOUS DE PARIS
BISOUS DE PARIS
BISOUS DE PARIS
BISOUS DE PARIS - SUOZ233
BISOUS DE PARIS - SUOZ233
BISOUS DE PARIS - SUOZ233
ข้อมูลสินค้า

BISOUS DE PARIS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2016
อ้างอิง
SUOZ233
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

BISOUS DE PARIS
BISOUS DE PARIS
BISOUS DE PARIS
Back to top