Skip to main content

TARTANOTTO

SUOZ258C

Slideshow

Slideshow

TARTANOTTO
TARTANOTTO

Slideshow

TARTANOTTO - SUOZ258C
TARTANOTTO - SUOZ258C
ข้อมูลสินค้า

TARTANOTTO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2018
อ้างอิง
SUOZ258C

Slideshow

TARTANOTTO
TARTANOTTO