Skip to main content

THAMMADA

SUOZ264S

Slideshow

Slideshow

THAMMADA
THAMMADA

Slideshow

THAMMADA - SUOZ264S
THAMMADA - SUOZ264S
ข้อมูลสินค้า

THAMMADA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2017
อ้างอิง
SUOZ264S

Slideshow

THAMMADA
THAMMADA