Skip to main content

FOLLOW THE DOTS

SUOZ279

FOLLOW THE DOTS
FOLLOW THE DOTS
FOLLOW THE DOTS
FOLLOW THE DOTS - SUOZ279
FOLLOW THE DOTS - SUOZ279
FOLLOW THE DOTS - SUOZ279
ข้อมูลสินค้า

FOLLOW THE DOTS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2018
อ้างอิง
SUOZ279
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

FOLLOW THE DOTS
FOLLOW THE DOTS
FOLLOW THE DOTS
Back to top