Skip to main content

SWATCH UGO

SUOZ281S

Slideshow

Slideshow

SWATCH UGO
SWATCH UGO

Slideshow

SWATCH UGO - SUOZ281S
SWATCH UGO - SUOZ281S
ข้อมูลสินค้า

SWATCH UGO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
0.1 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2018
อ้างอิง
SUOZ281S

Slideshow

SWATCH UGO
SWATCH UGO