Skip to main content

TIMELESS LANDSCAPE

SUOZ291

Slideshow

Slideshow

TIMELESS LANDSCAPE
TIMELESS LANDSCAPE
TIMELESS LANDSCAPE
TIMELESS LANDSCAPE

Slideshow

TIMELESS LANDSCAPE - SUOZ291
TIMELESS LANDSCAPE - SUOZ291
TIMELESS LANDSCAPE - SUOZ291
TIMELESS LANDSCAPE - SUOZ291
ข้อมูลสินค้า

TIMELESS LANDSCAPE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2019
อ้างอิง
SUOZ291
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

TIMELESS LANDSCAPE
TIMELESS LANDSCAPE
TIMELESS LANDSCAPE
TIMELESS LANDSCAPE