Skip to main content

WHAT'S YO FACE?

SUOZ303

Slideshow

Slideshow

WHAT'S YO FACE?
WHAT'S YO FACE?
WHAT'S YO FACE?

Slideshow

WHAT'S YO FACE? - SUOZ303
WHAT'S YO FACE? - SUOZ303
WHAT'S YO FACE? - SUOZ303
ข้อมูลสินค้า

WHAT'S YO FACE?

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
40.00 mm
ความสูงตัวเรือน
45.60 mm
ความหนาตัวเรือน
5.65 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2019
อ้างอิง
SUOZ303
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

WHAT'S YO FACE?
WHAT'S YO FACE?
WHAT'S YO FACE?