Skip to main content

LASERAY

SUSA402

Slideshow

Slideshow

LASERAY
LASERAY

Slideshow

LASERAY - SUSA402
LASERAY - SUSA402
ข้อมูลสินค้า

LASERAY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.10 mm
ความหนาตัวเรือน
14.03 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono Plastic
ปี
2018
อ้างอิง
SUSA402

Slideshow

LASERAY
LASERAY