Skip to main content

X-DISTRICT GREEN

SUSB414

Slideshow

Slideshow

X-DISTRICT GREEN

Slideshow

X-DISTRICT GREEN - SUSB414
ข้อมูลสินค้า

X-DISTRICT GREEN

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
กลไก
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.10 mm
ความหนาตัวเรือน
14.03 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono Plastic
ปี
2018
อ้างอิง
SUSB414

Slideshow

X-DISTRICT GREEN