Skip to main content

SPORTIRE

SUSM407

Slideshow

Slideshow

SPORTIRE
SPORTIRE

Slideshow

SPORTIRE - SUSM407
SPORTIRE - SUSM407
ข้อมูลสินค้า

SPORTIRE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.10 mm
ความหนาตัวเรือน
14.03 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono Plastic
ปี
2019
อ้างอิง
SUSM407

Slideshow

SPORTIRE
SPORTIRE