Skip to main content

CAMOBLU

SUSN414

Slideshow

Slideshow

CAMOBLU

Slideshow

CAMOBLU - SUSN414
ข้อมูลสินค้า

CAMOBLU

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.10 mm
ความหนาตัวเรือน
14.03 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono Plastic
ปี
2017
อ้างอิง
SUSN414

Slideshow

CAMOBLU