Skip to main content

SISTEM BLACK

SUTB400

Slideshow

Slideshow

SISTEM BLACK
SISTEM BLACK
SISTEM BLACK
SISTEM BLACK
SISTEM BLACK
SISTEM BLACK

Slideshow

SISTEM BLACK - SUTB400
SISTEM BLACK - SUTB400
SISTEM BLACK - SUTB400
SISTEM BLACK - SUTB400
SISTEM BLACK - SUTB400
SISTEM BLACK - SUTB400
ข้อมูลสินค้า

SISTEM BLACK

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51
ปี
2013
อ้างอิง
SUTB400
คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SISTEM BLACK
SISTEM BLACK
SISTEM BLACK
SISTEM BLACK
SISTEM BLACK
SISTEM BLACK