Skip to main content

SISTEM BLUE

SUTS401

Slideshow

Slideshow

SISTEM BLUE
SISTEM BLUE
SISTEM BLUE
SISTEM BLUE
SISTEM BLUE
SISTEM BLUE

Slideshow

SISTEM BLUE - SUTS401
SISTEM BLUE - SUTS401
SISTEM BLUE - SUTS401
SISTEM BLUE - SUTS401
SISTEM BLUE - SUTS401
SISTEM BLUE - SUTS401
ข้อมูลสินค้า

SISTEM BLUE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51
ปี
2013
อ้างอิง
SUTS401
คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SISTEM BLUE
SISTEM BLUE
SISTEM BLUE
SISTEM BLUE
SISTEM BLUE
SISTEM BLUE