Skip to main content

SISTEM BAU

SUTW405

Slideshow

Slideshow

SISTEM BAU
SISTEM BAU
SISTEM BAU
SISTEM BAU

Slideshow

SISTEM BAU - SUTW405
SISTEM BAU - SUTW405
SISTEM BAU - SUTW405
SISTEM BAU - SUTW405
ข้อมูลสินค้า

SISTEM BAU

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51
ปี
2019
อ้างอิง
SUTW405

Slideshow

SISTEM BAU
SISTEM BAU
SISTEM BAU
SISTEM BAU