Skip to main content

KALAHARI

SUYC100

KALAHARI
KALAHARI
KALAHARI
KALAHARI - SUYC100
KALAHARI - SUYC100
KALAHARI - SUYC100
ข้อมูลสินค้า

KALAHARI

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ
ความกว้างตัวเรือน
37.50 mm
ความสูงตัวเรือน
43.00 mm
ความหนาตัวเรือน
6.60 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
ปี
2001
อ้างอิง
SUYC100
คู่มือผู้ใช้
KALAHARI
KALAHARI
KALAHARI
Back to top