Skip to main content

ATHENS 2004 (NUMBERED)

SUYZ103S

Slideshow

Slideshow

ATHENS 2004 (NUMBERED)
ATHENS 2004 (NUMBERED)
ATHENS 2004 (NUMBERED)

Slideshow

ATHENS 2004 (NUMBERED) - SUYZ103S
ATHENS 2004 (NUMBERED) - SUYZ103S
ATHENS 2004 (NUMBERED) - SUYZ103S
ข้อมูลสินค้า

ATHENS 2004 (NUMBERED)

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ
ความกว้างตัวเรือน
37.50 mm
ความสูงตัวเรือน
43.00 mm
ความหนาตัวเรือน
6.60 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
ปี
2004
อ้างอิง
SUYZ103S
คู่มือผู้ใช้

Slideshow

ATHENS 2004 (NUMBERED)
ATHENS 2004 (NUMBERED)
ATHENS 2004 (NUMBERED)