Skip to main content

FLOWER BREEZE

SVCF4002AG

Slideshow

Slideshow

FLOWER BREEZE

Slideshow

FLOWER BREEZE - SVCF4002AG
ข้อมูลสินค้า

FLOWER BREEZE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
อลูมิเนียม
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, วันที่
ความกว้างตัวเรือน
43.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.40 mm
ความหนาตัวเรือน
12.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Diaphane
ปี
2015
อ้างอิง
SVCF4002AG
คู่มือผู้ใช้

Slideshow

FLOWER BREEZE