Skip to main content

ELEBROWN

SVCK1005

Slideshow

Slideshow

ELEBROWN
ELEBROWN

Slideshow

ELEBROWN - SVCK1005
ELEBROWN - SVCK1005
ข้อมูลสินค้า

ELEBROWN

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
43.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.40 mm
ความหนาตัวเรือน
12.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Diaphane
ปี
2017
อ้างอิง
SVCK1005
คู่มือผู้ใช้

Slideshow

ELEBROWN
ELEBROWN