Skip to main content

JUNGLE WIND

SVCK4017

JUNGLE WIND
JUNGLE WIND
JUNGLE WIND - SVCK4017
JUNGLE WIND - SVCK4017
ข้อมูลสินค้า

JUNGLE WIND

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, วันที่
ความกว้างตัวเรือน
43.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.40 mm
ความหนาตัวเรือน
12.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Diaphane
ปี
2004
อ้างอิง
SVCK4017
คู่มือผู้ใช้
JUNGLE WIND
JUNGLE WIND
Back to top