NEVER ENDS

SVCM4006

NEVER ENDS
NEVER ENDS
NEVER ENDS - SVCM4006
NEVER ENDS - SVCM4006
ข้อมูลสินค้า

NEVER ENDS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, วันที่
ความกว้างตัวเรือน
43.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.40 mm
ความหนาตัวเรือน
12.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Diaphane
ปี
2006
อ้างอิง
SVCM4006
คู่มือผู้ใช้
NEVER ENDS
NEVER ENDS