MECHANIC MOTION

SVDK1005

ข้อมูลสินค้า

MECHANIC MOTION

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
41.50 mm
ความสูงตัวเรือน
48.70 mm
ความหนาตัวเรือน
11.30 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Diaphane
ปี
2003
อ้างอิง
SVDK1005
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

MECHANIC MOTION
MECHANIC MOTION