RIGHT TRACK SUNSHINE

SVGB401

ข้อมูลสินค้า

RIGHT TRACK SUNSHINE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, วันที่
ความกว้างตัวเรือน
44.50 mm
ความสูงตัวเรือน
54.19 mm
ความหนาตัวเรือน
13.54 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono Automatic
ปี
2010
อ้างอิง
SVGB401
RIGHT TRACK SUNSHINE
RIGHT TRACK SUNSHINE
RIGHT TRACK SUNSHINE