SIGN IN THE SKY

SVGK403

ข้อมูลสินค้า

SIGN IN THE SKY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ยาง
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, วันที่
ความกว้างตัวเรือน
44.50 mm
ความสูงตัวเรือน
54.19 mm
ความหนาตัวเรือน
13.54 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono Automatic
ปี
2009
อ้างอิง
SVGK403
SIGN IN THE SKY
SIGN IN THE SKY
SIGN IN THE SKY