Skip to main content

SKINERO

SVOB106

Slideshow

Slideshow

SKINERO
SKINERO

Slideshow

SKINERO - SVOB106
SKINERO - SVOB106
ข้อมูลสินค้า

SKINERO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
36.80 mm
ความสูงตัวเรือน
41.80 mm
ความหนาตัวเรือน
5.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2019
อ้างอิง
SVOB106

Slideshow

SKINERO
SKINERO