Skip to main content

SKINERA

SVOB108

Slideshow

Slideshow

SKINERA
SKINERA

Slideshow

SKINERA - SVOB108
SKINERA - SVOB108
ข้อมูลสินค้า

SKINERA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
36.80 mm
ความสูงตัวเรือน
41.80 mm
ความหนาตัวเรือน
5.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2019
อ้างอิง
SVOB108

Slideshow

SKINERA
SKINERA