Skip to main content

SKINAUTIQUE

SVOL100

Slideshow

Slideshow

SKINAUTIQUE
SKINAUTIQUE

Slideshow

SKINAUTIQUE - SVOL100
SKINAUTIQUE - SVOL100
  ข้อมูลสินค้า

  SKINAUTIQUE

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  พลาสติก
  วัสดุของสายนาฬิกา
  ซิลิโคน
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  36.80 mm
  ความสูงตัวเรือน
  41.80 mm
  ความหนาตัวเรือน
  5.40 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Skin
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  Classic
  ปี
  2019
  อ้างอิง
  SVOL100
  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  Slideshow

  SKINAUTIQUE
  SKINAUTIQUE