Skip to main content

SKINLAMPONE

SVOR101

Slideshow

Slideshow

SKINLAMPONE
SKINLAMPONE

Slideshow

SKINLAMPONE - SVOR101
SKINLAMPONE - SVOR101
  ข้อมูลสินค้า

  SKINLAMPONE

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  พลาสติก
  วัสดุของสายนาฬิกา
  ซิลิโคน
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  36.80 mm
  ความสูงตัวเรือน
  41.80 mm
  ความหนาตัวเรือน
  5.40 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Skin
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  Classic
  ปี
  2019
  อ้างอิง
  SVOR101
  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  Slideshow

  SKINLAMPONE
  SKINLAMPONE