Skip to main content

SKINPURE

SVOW100

SKINPURE
SKINPURE
SKINPURE
SKINPURE
SKINPURE - SVOW100
SKINPURE - SVOW100
SKINPURE - SVOW100
SKINPURE - SVOW100
ข้อมูลสินค้า

SKINPURE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
36.80 mm
ความสูงตัวเรือน
41.80 mm
ความหนาตัวเรือน
5.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Small
ปี
2017
อ้างอิง
SVOW100
SKINPURE
SKINPURE
SKINPURE
SKINPURE
Back to top