Skip to main content

SKINKNIGHT

SVUB105M

Slideshow

Slideshow

SKINKNIGHT
SKINKNIGHT

Slideshow

SKINKNIGHT - SVUB105M
SKINKNIGHT - SVUB105M
ข้อมูลสินค้า

SKINKNIGHT

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
โลหะ
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
40.00 mm
ความสูงตัวเรือน
45.60 mm
ความหนาตัวเรือน
5.65 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
2018
อ้างอิง
SVUB105M

Slideshow

SKINKNIGHT
SKINKNIGHT