Skip to main content

SKIN SAPHIRA

SVUN106

Slideshow

Slideshow

SKIN SAPHIRA
SKIN SAPHIRA

Slideshow

SKIN SAPHIRA - SVUN106
SKIN SAPHIRA - SVUN106
  ข้อมูลสินค้า

  SKIN SAPHIRA

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  พลาสติก
  วัสดุของสายนาฬิกา
  ซิลิโคน
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  40.00 mm
  ความสูงตัวเรือน
  45.60 mm
  ความหนาตัวเรือน
  5.65 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Skin
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  Big
  ปี
  2019
  อ้างอิง
  SVUN106

  Slideshow

  SKIN SAPHIRA
  SKIN SAPHIRA