JAMES BOND VILLAINS SET

SZS008

JAMES BOND VILLAINS SET
JAMES BOND VILLAINS SET
JAMES BOND VILLAINS SET
JAMES BOND VILLAINS SET

ข้อมูลสินค้า

JAMES BOND VILLAINS SET

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
ไม่เจาะจง
วัสดุของสายนาฬิกา
ไม่เจาะจง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
ปี
2008
อ้างอิง
SZS008
JAMES BOND VILLAINS SET
JAMES BOND VILLAINS SET