JAMES BOND VILLAINS SET

SZS008

JAMES BOND VILLAINS SET
JAMES BOND VILLAINS SET
JAMES BOND VILLAINS SET - SZS008
JAMES BOND VILLAINS SET - SZS008

ข้อมูลสินค้า

JAMES BOND VILLAINS SET

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
ไม่เจาะจง
วัสดุของสายนาฬิกา
ไม่เจาะจง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
ปี
2008
อ้างอิง
SZS008
JAMES BOND VILLAINS SET
JAMES BOND VILLAINS SET