Skip to main content

BROWNFLECT

YCS600

Slideshow

Slideshow

BROWNFLECT
BROWNFLECT

Slideshow

BROWNFLECT - YCS600
BROWNFLECT - YCS600
ข้อมูลสินค้า

BROWNFLECT

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
40.00 mm
ความสูงตัวเรือน
45.60 mm
ความหนาตัวเรือน
12.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
ปี
2018
อ้างอิง
YCS600
คู่มือผู้ใช้

Slideshow

BROWNFLECT
BROWNFLECT