Skip to main content

ZAMPIKA

YDS4003

Slideshow

Slideshow

Product ZAMPIKA with SKU YDS4003
Product ZAMPIKA with SKU YDS4003
Product ZAMPIKA with SKU YDS4003

Slideshow

ZAMPIKA - YDS4003
ZAMPIKA - YDS4003
ZAMPIKA - YDS4003
ข้อมูลสินค้า

ZAMPIKA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
ยาง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
20 bar
การทำงาน
วันที่, ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
44.30 mm
ความสูงตัวเรือน
42.50 mm
ความหนาตัวเรือน
16.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Scuba 200
ปี
1998
อ้างอิง
YDS4003

Slideshow

Product ZAMPIKA with SKU YDS4003
Product ZAMPIKA with SKU YDS4003
Product ZAMPIKA with SKU YDS4003