THE PRINCE OF RED STRIPE

YGB7000

ข้อมูลสินค้า

THE PRINCE OF RED STRIPE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วัน/วันที่
ความกว้างตัวเรือน
37.40 mm
ความสูงตัวเรือน
43.00 mm
ความหนาตัวเรือน
10.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
2013
อ้างอิง
YGB7000
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

THE PRINCE OF RED STRIPE
THE PRINCE OF RED STRIPE