RESERVE SPECIALE

YGG702

ข้อมูลสินค้า

RESERVE SPECIALE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, วัน/วันที่
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
1996
อ้างอิง
YGG702
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

RESERVE SPECIALE
RESERVE SPECIALE