Skip to main content

SARCASM

YGS4009AG

SARCASM - YGS4009AG
ข้อมูลสินค้า

SARCASM

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
วัสดุผสม
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
37.40 mm
ความสูงตัวเรือน
43.00 mm
ความหนาตัวเรือน
11.60 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
2000
อ้างอิง
YGS4009AG
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top