LE COMPTE DE LIGNES

YGS4033

LE COMPTE DE LIGNES
LE COMPTE DE LIGNES
LE COMPTE DE LIGNES - YGS4033
LE COMPTE DE LIGNES - YGS4033
ข้อมูลสินค้า

LE COMPTE DE LIGNES

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
37.40 mm
ความสูงตัวเรือน
43.00 mm
ความหนาตัวเรือน
10.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
2013
อ้างอิง
YGS4033
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

LE COMPTE DE LIGNES
LE COMPTE DE LIGNES