JAMMED

YGS441

ข้อมูลสินค้า

JAMMED

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
37.40 mm
ความสูงตัวเรือน
43.00 mm
ความหนาตัวเรือน
11.60 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
2005
อ้างอิง
YGS441
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

JAMMED
JAMMED