BLACKGUARD

YGS713

BLACKGUARD
BLACKGUARD
BLACKGUARD - YGS713
BLACKGUARD - YGS713

ข้อมูลสินค้า

BLACKGUARD

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, วัน/วันที่
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
1999
อ้างอิง
YGS713
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

BLACKGUARD
BLACKGUARD