Skip to main content

SISTEM BRUSHED

YIM400G

Slideshow

Slideshow

SISTEM BRUSHED
SISTEM BRUSHED

Slideshow

SISTEM BRUSHED - YIM400G
SISTEM BRUSHED - YIM400G
ข้อมูลสินค้า

SISTEM BRUSHED

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51 Irony
ปี
2018
อ้างอิง
YIM400G

Slideshow

SISTEM BRUSHED
SISTEM BRUSHED