Skip to main content

SISTEM EARTH

YIS400

SISTEM EARTH
SISTEM EARTH
SISTEM EARTH
SISTEM EARTH
SISTEM EARTH
SISTEM EARTH - YIS400
SISTEM EARTH - YIS400
SISTEM EARTH - YIS400
SISTEM EARTH - YIS400
SISTEM EARTH - YIS400
ข้อมูลสินค้า

SISTEM EARTH

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51 Irony
ปี
2016
อ้างอิง
YIS400
คู่มือผู้ใช้
SISTEM EARTH
SISTEM EARTH
SISTEM EARTH
SISTEM EARTH
SISTEM EARTH
Back to top