SISTEM SOUL

YIS402

SISTEM SOUL
SISTEM SOUL
SISTEM SOUL
SISTEM SOUL
SISTEM SOUL
SISTEM SOUL
SISTEM SOUL - YIS402
SISTEM SOUL - YIS402
SISTEM SOUL - YIS402
SISTEM SOUL - YIS402
SISTEM SOUL - YIS402

ข้อมูลสินค้า

SISTEM SOUL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51 Irony
ปี
2016
อ้างอิง
YIS402
คู่มือผู้ใช้
SISTEM SOUL
SISTEM SOUL
SISTEM SOUL
SISTEM SOUL
SISTEM SOUL
SISTEM SOUL