Skip to main content

SISTEM TUX

YIS405G

SISTEM TUX
SISTEM TUX
SISTEM TUX
SISTEM TUX - YIS405G
SISTEM TUX - YIS405G
SISTEM TUX - YIS405G
ข้อมูลสินค้า

SISTEM TUX

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51 Irony
ปี
2016
อ้างอิง
YIS405G
คู่มือผู้ใช้
SISTEM TUX
SISTEM TUX
SISTEM TUX