Skip to main content

SISTEM PUZZLE

YIS408

Slideshow

Slideshow

SISTEM PUZZLE
SISTEM PUZZLE

Slideshow

SISTEM PUZZLE - YIS408
SISTEM PUZZLE - YIS408
ข้อมูลสินค้า

SISTEM PUZZLE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51 Irony
ปี
2017
อ้างอิง
YIS408
คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SISTEM PUZZLE
SISTEM PUZZLE