Skip to main content

SISTEM NUGGET

YIS410G

Slideshow

Slideshow

SISTEM NUGGET
SISTEM NUGGET

Slideshow

SISTEM NUGGET - YIS410G
SISTEM NUGGET - YIS410G
ข้อมูลสินค้า

SISTEM NUGGET

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51 Irony
ปี
2017
อ้างอิง
YIS410G

Slideshow

SISTEM NUGGET
SISTEM NUGGET