Skip to main content

SISTEM POLAIRE

YIS415

Slideshow

Slideshow

SISTEM POLAIRE
SISTEM POLAIRE

Slideshow

SISTEM POLAIRE - YIS415
SISTEM POLAIRE - YIS415
ข้อมูลสินค้า

SISTEM POLAIRE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51 Irony
ปี
2017
อ้างอิง
YIS415

Slideshow

SISTEM POLAIRE
SISTEM POLAIRE