Skip to main content

SISTEM LACQUE

YIS416G

Slideshow

Slideshow

SISTEM LACQUE
SISTEM LACQUE

Slideshow

SISTEM LACQUE - YIS416G
SISTEM LACQUE - YIS416G
ข้อมูลสินค้า

SISTEM LACQUE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51 Irony
ปี
2018
อ้างอิง
YIS416G

Slideshow

SISTEM LACQUE
SISTEM LACQUE